Tăng Like Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Autosurf 100% người Việt!

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

dragonkid

1 Quest làm ra BDY Tâm on Tue Jul 31, 2012 4:08 pm

Tên Thành Viêndragonkid
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuMem Mới Nhập Ngũ
Mem Mới Nhập Ngũ

Tên Q: Trận chiến Khang Đình
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Thọ Xuân, Từ Châu.
Vật phẩm có được: ngọc skill.
Nhiệm vụ tiếp theo: Cuộc chiến thu phục
Nội dung nhiệm vụ:
Đến đại trại tại Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Tôn Sách đồng ý giúp đở.
Đến Y Nhị Thủy động (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với thương binh vào chiến đấu Tào Nhân, Tào Hồng, Lữ Hổ, Chu Linh, Lưu Hoa; thắng lợi lập tức chiến đấu Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Cửu Du, Lý Điển, Lạc Tiến. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ

Tên Q: Cuộc chiến thu phục
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Khang Đình
Địa điểm: Thọ Xuân, Từ Châu.
Vật phẩm có được: 5 liều hành quân.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đỉnh thần đình
Nội dung nhiệm vụ:
Đến trước cổng thành thọ Xuân (Từ Châu) đối thoại với Thọ Xuân Binh.
Đến đường phố Thọ Xuân đối thoại với Viên Diệu.
Đến đại trại tại Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Tôn Sách.
Đến rừng Nai Thuận (đi qua động đá phía trên bên phải Nai Thuần Ô -Thọ Xuân, Từ Châu) đối thoại với Lô Giang Binh chiến đấu Lạc Tuấn, Lục Tuấn, Lục Khang, Lưu Sủng, Chấn Võ Binh x 3, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Đỉnh thần đình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cuộc chiến thu phục
Địa điểm: Thọ Xuân (Từ Châu), rừng Ngưu Chu (Kiến Nghiệp).
vật phẩm có đựơc: ngọc skill.
NV tiếp theo: Ngô quận bình định
Nội dung nhiệm vụ:
Sau khi hoàn thành Q cuộc chiến thu phục, tiếp tục đối thoại đồng ý giúp đở.
Đến quân dinh Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Chu Du.
Đến trại nhỏ tại rừng Ngưu Chu (khu rừng phí sau cổng Đổng Trạc - Kiến Nghiệp) đối thoại với Lưu Diều, lập tức chiến đấu Lưu Điều, Cha Dung, Tiết Lễ, Bàng Giáp Sĩ x 4, Hàn Thuẫn Binh x 3, thắng lợi lập tức chiến đấu Thái Sử Từ, Chu Thái, Tưởng Khăm, Chu Hạo, Hàn Thuẫn Binh, Bàng Giáp Sĩ.
Ra ngoài đối thoại và đánh tiếp Thái Sử Từ, Chu Thái, Trần Võ, Trương Anh, Tưởng Khăm, Bàng Giáp Sĩ, Hàn Thuẫn Binh.
Thắng lợi trở về quân dinh Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Chu Du hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Ngô quận bình định
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thần Đình Lĩnh
Địa điểm: Kiến Nghiệp, Ngô Quận (Dương Châu).
Vật phẩm có được: Dung Cương Kiếm, Lưu Kim Đao, Huỳnh Hà Kích, Thiết Hoàn Đao, Huân Phong Súng.
Nhiệm vụ tiếp theo: Bình chiến
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Kiến Nghiệp đối thoại với Ngô Cảnh đồng ý giúp đở.
Đến Thái Hồ Thủy Động đối thoại và chiến đấu với Nghiêm Dư, Châu Đà, Tiền Đồng, HỒng Phàm Tặc x3.
Đến rừng Ngô Quận đối thoại và chiến đấu với Nghiêm Bạch Hổ, Hứa Cung, khách Hứa Cung phong hỏa địa
Vào đại lộ Ngô Quân nói chuyện với Gia Cát Cần đồng ý giúp đỡ.
Ta đến vực núi Kinh Huyện đối thọai với Trần Tín và vào đánh Nghiêm Bạch Hổ, Linh Tháo, Tổ Lang, Trần Mục, Trần Tín, Vạn Diễn, Tiêu Kỷ, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Bình chiến
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Ngô quận bình định
Địa điểm: Hội Mao, thôn Đông Trị (Dương Châu).
Vật phẩm có được: Áo +18 agi - 3 phòng lv 50; áo +17 trí - 2 agi lv 45; sách +9 lv 35.
Nhiệm vụ tiếp theo: Đại chiến Tây Sai
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Hội Mao (Dương Châu), tại cổng thành đối thoại với Dư Phan.
Đến tầng 2 Dư Thiệu Triệu Trạc đối thoại và chiến đấu với Lữ Hiệp, Tần Sói, HOàng Long La, Châu Bộc, XạThủ Xe Lương x 5, thắng lợi tiếp tục đến Dinh Binh Dư Thiệu đối thoại với Toàn Nhu chiến đấu Toàn Nhu, Châu Triết, Châu Ngạn, Châu Ngẩu thắng lợi được Vương Lang bài.
Đến rừng Hội Mao (phía sau thành Hội Mao - Dương Châu) đối thoại và chiến đấu với Vương Lang, Nghiêm Bạch Hổ, Đổng Trạc, Châu Ngẩu, Hạ Tề.
Đến thôn Đông Trị trong căn nhà nhỏ nói chuyện với Vương Lãng và vào chiến đấu với Thượng Thăng, Trương Nhã, Chiêm Cường, Hà Hùng, Sơn Việt Binh x 3. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: đại chiến Tây Sai
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Bình chiến
Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: vé đoái hoán túi đeo, vé đoái hoán ác ma, vé đoái hoán tâm ba đậu yêu.
Quá Trình nv:
1.Tại Kiến Nghiệp trong Quan Phủ ta đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý đi điều tra.
2.Đến Lô Giang Thủy Trại, trong động ta gặp Hoàng Kỳ vào chiến đấu Hoàng Kỳ, Viên Nhân, Viên Diệu, Diệu Võ Quân, Kiện Võ Quân.
3.Thắng lợi ta đến Tử Song Trại tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Huân và vào chiến đấu với Lưu Huân, Lưu Uy, Lưu Giai, Đổng Chi, Uy Võ Quân, Chấn Võ Quân, Diệu Võ Quân.
4.Thắng lợi ta đến Tây Trạc Sơn đối thoại với Lưu Uy và vào chiến đấu với Lữ Công, Trương Thạc, Lưu Giai, Lưu Uy, Hàn Hy,Kiện Võ Quân. Chấn Võ Quân, tiếp viện Lưu Bàn, Lưu Hổ, Hoàng Xạ. Chấn Võ Quân
5.Thắng lợi vào sơn đỉnh theo hướng bên phải đi lên đối thoại với Hoàng Tổ vào vào chiến đấu với Hoàng Tổ, Cam Ninh, Thái Mạo, Hàn Hy, Hoàng Xạ, Lưu Bàn, Lưu Hổ, Lưu Huân, Chấn Võ Quân, Trần Sanh, Trương Hổ, Vương Uy. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục-

  Bài viết liên quan với-Quest làm ra BDY Tâm

   Permissions in this forum:
   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog