Tăng Like Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Autosurf 100% người Việt!

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

♥ Sad ♥
Tên Thành Viên♥ Sad ♥
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuThành Viên Vi Phạm Nội Quy
Thành Viên Vi Phạm Nội Quy
Modules -> HTML -> Tạo 1 trang HTML và chèn code vào

Đây là link game , có thể thay link khác để có game khác : [You must be registered and logged in to see this link.]
Code:
<title>King of Fighters 1.3</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><meta name="title" content="Gửi tin nhắn"><link rel="stylesheet" href="/14-ltr.css" type="text/css"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="-|- MCM club -|- Cà Mau Online -|-"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.forumvi.com/vi/search/improvedsearch.xml" title="Search forums"><script src="http://illiweb.com/fa/js_20/vi.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){});//]]></script><a name="top"></a><!--
 logo --><a name="top"></a><div id="banner"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="937" align="middle" height="1"><param name="movie" value="style/vietvui_xuan2010/images/banner.swf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="937" align="middle" height="1"></object></div><!--
 /logo --><!--
 content table --><div id="main"><div id="content"><div style="text-align: center;"><!--
 open content container --></div><div align="center"><div class="page" style="width: 100%; text-align: left;"><div style="padding: 0px;" align="left"><div style="text-align: center;"><!--
 cn notice box--><style>.c3z_notice_box{ background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;}.c3z_notice_box_head{ background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;}</style></div><div class="c3z_notice_box" id="cn_notice_box" style="display: none; position: fixed; bottom: 24px; right: 20px; width: 210px; text-align: center;"><div class="c3z_notice_box_head"><span class="ntmin" style="float: right; cursor: pointer; padding-top: 4px;" onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');"> </span><span class="smallfont"><font size="1"><b>• Thông báo</b></font></span></div><div style="border: 0px solid rgb(231, 223, 231); padding: 4px;" width="200"><span class="smallfont"><font size="1"><b>• Forumotion</b><a href="/forum-f34/">• Forumotion Skin</a><br><a href="/forum-f57/">• Skin Gallery</a><br><a href="/forum-f27/">• Tips - Mods - Code</a><br><a href="/forum-f29/">• Q & A</a><br></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><!--
 /cn notice box--><!--
 c3z Facebook BAR --><script src="http://illiweb.com/fa/js_20/extendedview.js" type="text/javascript"></script></div><form action="/privmsg.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><div style="text-align: center;"><a style="font-family: Comic Sans MS;" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h23.htm"></a><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span>
  <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"><span style="font-family: Comic Sans MS;">Các Shop Khác<br><br></span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"></span></div>
  <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><table width="822" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h3.htm"><img style="width: 47px; height: 47px;" alt="http://i1.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/50/lens1982452_1249819174littlest_pet_shop.jpg" src="http://i1.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/50/lens1982452_1249819174littlest_pet_shop.jpg"></a><br style="font-weight: bold;"><a style="color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h3.htm"><span style="font-weight: bold;">Pet Shop</span></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h33.htm"><img style="font-weight: bold;" alt="http://icons2.iconarchive.com/icons/aha-soft/large-home/48/Retail-shop-icon.png" src="http://icons2.iconarchive.com/icons/aha-soft/large-home/48/Retail-shop-icon.png"></a><br style="font-weight: bold;"><a style="color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h33.htm"><span style="font-weight: bold;">Siêu Thị</span></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h10.htm"><img alt="http://myadmin.chophien.com/imgOther/shop.png" src="http://myadmin.chophien.com/imgOther/shop.png"></a><br><a style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h10.htm">Chơi Game</a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h32.htm"><img style="font-weight: bold;" alt="http://a0.twimg.com/profile_images/1094740848/gdlogo300_normal.jpg" src="http://a0.twimg.com/profile_images/1094740848/gdlogo300_normal.jpg"></a><br style="font-weight: bold;"><a style="color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h32.htm"><span style="font-weight: bold;">Shop Game</span></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h22.htm"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h22.htm"><img alt="http://my.opera.com/F-Fantasy/tags/show.pl?tag=Hi%E1%BB%87p%20Kh%C3%A1ch%20Offline" src="http://my.opera.com/F-Fantasy/tags/show.pl?tag=Hi%E1%BB%87p%20Kh%C3%A1ch%20Offline"></a><br><a style="color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h22.htm"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(64, 160, 255);">Shop Nhân Vật</span></span></a></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h24.htm"><img alt="http://lunhocc2.somee.com/forum_images/open_folder_icon.gif" src="http://lunhocc2.somee.com/forum_images/open_folder_icon.gif"></a><br><a style="font-weight: bold; color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h24.htm">Love Channel</a><br></td></tr></tbody></table></span><br>
  <div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/">Diễn đàn</a> :: <a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h10.htm">flash game</a> :: King of Fighters 1.3</span><br><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br>Chúc các bạn chơi game vui vẽ tại phòng Plash Game của mcm club !</span> </div><div style="text-align: left;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"><br></span></div><div style="text-align: left;"><fieldset><span class="smallfont"></span>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="gameObject" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" width="650" height="480"><param name="movie" value="http://media2.gamevui.com/images/flash/gamehanhdong/The_King_of_Fighters_Wing1.3.swf?gId=2868"><param name="quality" value="high"><param name="allowscriptAccess" value="always"><param name="Scale" value="ShowAll"><param name="allowNetworking" value="all"><param name="allowFullScreen" value="false"><param name="src" value="http://media2.gamevui.com/images/flash/gamehanhdong/The_King_of_Fighters_Wing1.3.swf?gId=2868"><param name="wmode" value="Window"><param name="play" value="-1"><param name="loop" value="-1"><param name="base" value="http://media3.gamevui.com/"><embed src="http://media2.gamevui.com/images/flash/gamehanhdong/The_King_of_Fighters_Wing1.3.swf?gId=2868" base="http://media3.gamevui.com/" id="gameObject" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="830" height="480"></object>
<br></fieldset></div><br></form></div></div></div></div></div>

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục-

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết

      • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog.com